Контакты

Uzņēmuma rekvizīti:
MEDIA IEU SIA
Reģ. Nr. 40203268669

Juridiskā adrese:
Andreja Pormaļa iela 15
Jēkabpils, LV-5201

Banka:
AS Citadele banka
SWIFT kods: PARXLV22
Konta Nr. LV70 PARX 0023 6031 1000 1

Tālrunis:
+371 20 177 357

E-pasts
info@site-building.com